Proffesional Ethic

Untuk kegunaan Pelajar Etika OUM-PPW MPKB Sahaja

Friday, June 16, 2006

Jawapan bahagian C

Soalan 1 a

Takrif Etika Professional
Etika professional membentuk nilai-nilai sekumpulan manusia yang dilatih scara bersama, di bina untuk mengawal prestasi kerja atau cara menggunakan sumber. Mereka mengadakan (dalam organisasi) peraturan dan nilai-nilai budaya professional yang sama dengan masyarakat yang mereka wakili. Kelakuan mereka, semasa membuat keputusan, akan dicerminkan melalui peraturan dan nilai yang mereka bina itu. (4 Markah)

Contoh Pekerjaan
Jururawat, peguam, penyelidik, doctor dan akauntan (1 Markah)

Soalan 1 b

(a) Pengaruh Keluarga-Individu mula membentuk standard etika semasa kanak-kanak sebagai tindakbalas kepada tanggapan terhadap tingkahlaku ibubapa mereka. Kanak-kanak dari keluarga yang mengamalkan standard etika yang tinggi (contohnya bersifat benar) akan mengamalkan etika yang tinggi, tambahan pula apabila mereka mendapat ganjaran kerana kepatuhan dan hukuman jika mengingkarinya. Sekiranya ahli keluarga terlibat dalam kelakuan tidak beretika (seperti berbohong) dan membenarkan anak-anak mereka melakukan pekara yang sama, maka besar kemungkinan anak-anak tadi akan membentuk standard etika yang rendah.
(b) Pengaruh Rakan-Rakan - Apabila kanak-kanak memasuki alam persekolahan, mereka akan di pengaruhi oleh rakan-rakan pergaulan seharian mereka. Contohnya, sekiranya rakan kanak-kanak itu terlibat dalam perbuatan mencuri, vandalism atau penyalahangunaan dadah, kanak-kanak tersebut mungkin akan turut melakukan pekara yang sama. Sebaliknya, Sekiranya rakan mereka mempunyai standard etika yang tinggi dan menolak perbuatan tersebut, besar kemungkinan mereka juga akan menerima standard tersebut.
(c) Pengalaman Hidup - Banyak peristiwa penting, positif dan negatif, membentuk kehidupan sesaorang dan mempengaruhi kepercayaan dan kelakuan etika mereka. Peristiwa ini merupakan sebahagian dari proses pembesaran dan kematangan. Contohnya sesaorang yang mencuri dan terlepas dari hukuman tidak akan merasa menyesal dan akan terus dengan perbuatan tersebut.
(d) Nilai dan moral Peribadi - Nilai dan moral juga mempengaruhi standard etika sesaorang. Sebagai contoh, sesaorang yang meletakkan kepentingan kewangan dan kemajuan peribadi paling utama dalam kehidupan akan mengambil kod etika yang mengejar kepada kemewahan. Oleh itu ia mungkin akan menjadi rakus dalam mengejar kemewahan tanpa mengambil kira akibat pebuatan terhadap orang lain. Sesaorang yang mementingkan kekeluargaan akan mengambil kod etika yang berbeza.
(e) Faktor Situasi - Faktor akhir menentukan etikal individu ialah faktor situasi. Kadangkala sesaorang secara tidak sengaja berada dalam situasi yang memerlukan mereka bertindak bertentangan dengan pertimbangan yang baik. Sebagai contoh, sesaorang yang mempunyai masaalah kewangan perlu menipu dalam akaun tuntutan mereka. Walaupun keadaan ini tidak memberi justifikasi kepada ketidakjujuran mereka, namun ianya perlu dalam kontek memberi kefahaman mengapa sesaorang akan bertindak secara tidak beretika sekiranya mereka tidak mempunyai pilihan. (5 Markah)


Soalan 2 a
(1) Utilitarian
Mengikut pandangan Utilitarian tentang etika, sesaorang harus menilai dilema etika dari sudut kebaikan dan keburukan yang bakal timbul dari tindakannya. Sesuatu tindakan yang baik dari segi moral ialah tindakan yang menghasilkan natijah yang paling baik bagi orang yang paling ramai.
(2)Golden rule
Ialah istilah yang digunakan oleh agama kristian kepada ajaran Christ, “lakukan ke atas orang lain sebagaimana kamu ingin mereka lakukan ke atas kamu”. Prinsip yang sama juga boleh didapati dalam kebanyakkan agama lain (walaupun tidak semua). Ia memerlukan penentuan beberapa cara tindakan dan memilih cara yangmana kita inginkan orang lain bertindak terhadap kita.
(3)Kantian/Rights (hak)
Diutarakan oleh ahli falsafah Immanuel Kant, Pandangan Kantian/Rights mengandaikan bahawa alam moral (Moral Universe), setiap orang mempunyai beberapa hak yang asas.
(4)Enlighten Self Interest
Satu lagi pandangan tentng etika ialah kepentingan diri (self interest) boleh menjadi satu kekuatan yang positif. Oleh kerana individu berusaha kearah kepentingan diri, mereka akhirnya meningkatkan kebajikan semua ahli organisasi. (8 Markah)

soalan 2 B
Ia memerlukan penentuan beberapa cara tindakan dan memilih cara yangmana kita inginkan orang lain bertindak terhadap kita. ‘Orang lain” dalam yang perlu diambil kira dalam peraturan ini ialah oarng-orang yang berkepentingan (stkeholders) dalm organisasi. Orang-orng yang berkepentingan dalam organisasi ialah para pelabur, rakan kongsi, kakitangan, kesatuan pekerja, pelanggan, pembekal dan kerajaan. (2 Markah)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home